Cyklická firma
Tak jako v přírodě má vše svůj cyklus - luna jde od úplňku k novu, noc vystřídá den, příliv vítá odliv, jaro střídá léto, tak i každá firma prochází svým cyklem. Pokud budeme naslouchat firemnímu systému a podíváme se na něj pohledem moudré Matky přírody, pak nebude třeba tlaku ani námahy k dosažení šťavnatých plodů.

Co je to cyklická firma? 

  • Je to firma, která se vyvíjí. 
  • Cyklická firma je probuzená společnost. 
  • Společnost, která nevidí své zaměstnance jako "zdroje" k dosažení výsledků. Je to společnost, která si váží svých zaměstnanců. 
  • Společnost, která pochopila, že není možné mít na paměti neustálý nikdy nekončící růst. 
  • Společnost, která ctí přírodní zákonitosti, a proto chápe, že může přijít období zimy a tedy i období odpočinku a regenerace sil do dalšího cyklu. 
*Cyklus firmy nekopíruje aktuální roční období*

Kdo má zkušenost s moji prací?